Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Key-Parking ontvangt om de gevraagde opdracht/boeking/procedure uit te kunnen voeren. De inhoud van dit document in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) mei 2018

Wanneer u een boeking/reservering/opdracht plaatst bij Key-Parking, of om een andere reden persoonsgegevens aan Key-Parking verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke 
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:Key-Parking , Spoorlaan 47, tel nr 0031 20 244 09 21, kvk nummer 72614544
De functionaris (De Heer K. Bargach Of De Heer A. El Mahdioui) is bereikbaar via Info@keyvaletparking.nl , 0031 20 244 09 21.

2. Welke gegevens verwerken wij en voor welk doel
2.1 Ten behoeve van de verwerking van uw boeking, reservering of procedure worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: (deze gegevens worden bij de boeking/reservering aan u gevraagd)
a) voor- en achternaam, geslacht
b) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
c) kenteken van de auto, merk/type
d) overige persoonskenmerken die nodig zijn om de opdracht uit te kunnen voeren.


2.2 Wij verwerken de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: voor het uitvoeren van een goede, betrouwbare en veilige service.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Wij gebruiken uw naam en e-mailadres om u onze e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over onze dienstverlening te mailen. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens gedurende de duur van de opdracht/boeking tot maximaal één jaar na beëindiging van de reservering. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.